Với Part 6, người thi không nhất thiết phải đọc hiểu cả bài mà có thể tập trung ngay vào đoạn chứa câu hỏi để tìm ra đáp án.

Part 6 (Text completion) gồm 16 câu hỏi được chia cho 4 đoạn văn với 4 câu hỏi mỗi đoạn. Các loại câu hỏi trong Part 6 thường bao gồm:

- Câu hỏi ngữ pháp bao gồm câu hỏi về loại từ và câu hỏi chia động từ

- Câu hỏi từ vựng

- Câu hỏi hỗn hợp

- Điền câu vào chỗ trống

Thầy Thành Phạm đến từ Anh Ngữ Ms Hoa hướng dẫn chi tiết cách làm Part 6 của bài TOEIC cho từng dạng văn bản: Email/letter, announcement/notice, advertisement.

Thầy Thành Phạm, giáo viên tại Anh Ngữ Ms Hoa, hướng dẫn cách làm từng loại câu hỏi TOEIC Part 6.

Với Part 6, các bạn có thể ứng dụng một số mẹo sử dụng cho Part 5 để làm phần này như:

Xác định loại từ cần điền: khi đã biết được câu hỏi thuộc dạng chọn loại từ, nhanh chóng xác định từ cần điền vào chỗ trống thuộc loại từ nào: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Sau đó, tìm loại từ thích hợp trong 4 đáp án.

Chú ý đến thì các đáp án: Với dạng câu chia động từ, cần chú ý đến các dấu hiệu nhận biết mà đề bài đưa ra. Ví dụ: trong câu có Last week thì chắc chắn câu phải được chia ở thì quá khứ.

Ngoài ra, người thi cũng cần nắm được một số mẹo áp dụng riêng cho Part 6 như khi làm bài, thí sinh không nhất thiết phải đọc và cố gắng hiểu hết nội dung cả bài đọc. Thay vào đó, hãy tập trung vào đoạn chứa câu hỏi để xác định loại câu hỏi bài đưa ra và chọn ra đáp án.

Với dạng điền câu vào chỗ trống, trước tiên cần đọc các câu xung quanh chỗ trống (thường là câu liền trước và câu liền sau) để hiểu nội dung toàn cảnh của đoạn văn rồi mới chọn câu hợp nghĩa nhất làm đáp án.

Luyện tập: chọn đáp án đúng

Pro Unis is now hiring for positions in our production, human resources and accounting departments. As one of the region’s largest employers, Pro Unis (1)____ workforces with

uniforms for over 70 years. Since our founding, Pro Unis has been committed to employee retention and (2)____. We offer competitive wages, job training, and regular opportunities for promotion. To learn more about (3)____, visit prounis.com/careers.

Interested job seekers will be directed to fill out an online application and upload a résumé.

(4)____