Các lưu ý về phân bổ thời gian là một trong những yếu tố giúp người thi làm tốt Part 4.

Part 4 (Short talk) là phần cuối trong bài nghe của đề thi TOEIC. Tuy không phải phần thi khó nhằn nhất trong bài nghe, đây vẫn được coi là thử thách vì đoạn audio khá dài, đòi hỏi sự tập trung cao độ của người thi. Part 4 bao gồm 30 câu hỏi được chia đều cho 10 bài nói và 3 câu hỏi tương ứng mỗi bài. Các chủ đề thường gặp trong phần này gồm:

- Telephone message (tin nhắn thoại)

- Public announcement (thông báo công cộng)

- Advertisement (quảng cáo)

- Radio Broadcast (chương trình phát thanh)

- Speech (bài phát biểu)

- Internal announcement (thông báo nội bộ)

Với các chủ đề thường gặp trên thì có 4 dạng câu hỏi chính xuất hiện trong Part 4: General info (thông tin chung), specific info (thông tin chi tiết), do-next (làm gì tiếp theo), meaning (ý nghĩa). Cô giáo Phương Trinh từ Anh Ngữ Ms Hoa sẽ cung cấp thông tin cụ thể hơn về các dạng bài trong Part 4 và chiến thuật làm cho từng dạng.

Ms Phương Trinh (Anh Ngữ Ms Hoa) chia sẻ về chiến thuật cho Part 4 của bài thi TOEIC.

Các chú ý khi làm Part 4 bài thi TOEIC

- Phân bổ thời gian làm bài: tương tự với Part 3, thí sinh nên tuân theo các bước sau đây để có đủ thời gian đọc trước các câu hỏi và nắm được các chi tiết cần chú ý trong bài nói:

Thời gian

Việc cần làm

Audio đọc hướng dẫn làm bài

Đọc trước 3 câu hỏi trắc nghiệm đoạn đầu tiên

Audio đọc đoạn nói

Tập trung nghe hội thoại và chọn đáp án đúng

Audio đọc câu hỏi đầu tiên

Tô các đáp án vào answer sheet

Audio đọc 2 câu hỏi còn lại

Chuyển sang đọc trước 3 câu hỏi của bài hội thoại tiếp theo

Trong quá trình đọc nắm bắt thông tin, bạn cũng nên cố gắng hình dung nội dung của bài nói (bài nói hướng tới điều gì, câu chuyện có thể diễn ra ở đâu...) Xét ví dụ sau:

1. Where is the announcement being heard?

A. At an airport

B. On a plane

C. At a consulate

D. At a bus station

2. What is the gate number

A. Gate 15

B. Gate 16

C. Gate 58

D. Gate 60

3. Who can go to the head of the line?

A. People with passports.

B. People with tickets.

C. People with small bags.

D. People with small children.

Chú ý vào các câu trên sẽ có các từ khóa như gate, ticket, passport nên có thể suy ra bài nói khả năng cao sẽ diễn ra ở sân bay và có khả năng liên quan đến cổng lên máy bay.

- Nghe và tô đáp án nhanh: các câu hỏi và câu trả lời trong Part 4 sẽ xuất hiện theo đúng thứ tự nghe trong bài. Vì thế, thí sinh cần lắng nghe kỹ và tô nhanh vào đáp án mình nghe được để giành thời gian làm các câu còn lại và đọc trước câu tiếp theo. Người thi nên lưu ý loại câu hỏi về thời gian, ngày trong tuần, con số... vì loại câu hỏi này thường đưa ra những thông tin gây nhiễu cho người thi.

Ví dụ:

Cho đoạn nói :"Due to the unanticipated weather changes at several of our scheduled destinations, a number of flights will either be cancelled or severely delayed. Flight numbers 777, 778, and 779 have been cancelled and passengers will be rescheduled for different flights later this evening. Flight number 776, 789, and 790 have been delayed indefinitely. We will have their rescheduled times available for you shortly."

Câu hỏi được đưa ra là :"Which of the following flight has been cancelled?" cùng 4 đáp án:

A. Flight number 776

B. Flight number 777

C. Flight number 789

D. Flight number 790

Trong bài, câu hỏi chỉ hỏi về một con số nhưng có tới 6 dữ kiện. Tuy nhiên, nếu bám sát vào keyword (từ khóa) trong câu hỏi là "has been cancelled", có thể chọn ngay được đáp án B là đáp án đúng, vì theo lời thoại, các chuyến bay 776, 789, và 790 chỉ bị hoãn chứ không phải bị hủy.