Khi làm Part 7, thí sinh cần xác định được thứ tự làm bài để tránh việc mất quá nhiều thời gian cho một câu.

Part 7 (Reading Comprehension- đọc hiểu) được đánh giá là phần thi khó nhất trong bài thi TOEIC vì các câu đọc hiểu khá dài, đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như khả năng suy luận logic của người thi. Part 7 bao gồm 54 câu hỏi, chia làm 3 dạng bài chính: single passage (đoạn văn đơn), double passage (đoạn văn đôi) và triple passage (đoạn văn ba). Các dạng câu hỏi trong phần này bao gồm:

- General question (câu hỏi chung)

- Detail question (câu hỏi chi tiết)

- Inference question (câu hỏi suy luận)

- Meaning question (câu hỏi ý nghĩa)

Trong video dưới đây, thầy Thành Phạm từ Anh Ngữ Ms Hoa sẽ giới thiệu về các dạng bài trong TOEIC Part 7 và cách làm cho từng dạng.

Các dạng bài trong TOEIC Part 7 và cách làm từng dạng.

Một số mẹo làm Part 7 hiệu quả

- Xác định thứ tự làm bài: Thay vì đọc hiểu cả đoạn văn dẫn đến việc lãng phí thời gian, trước tiên hãy đọc các câu hỏi để xác định nội dung bài thi muốn hỏi là gì, sau đó tiến hành đọc đoạn văn và tìm đoạn chứa thông tin của câu hỏi. Tuy nhiên, đối với các bài có hai hoặc ba đoạn văn, nên đọc lướt qua tiêu đề của từng đoạn để có thể hình dung bối cảnh các đoạn là gì trước khi đọc câu hỏi. Việc này giúp thí sinh dễ dàng xác định được nội dung những câu hỏi này tương ứng với đoạn nào trong bài.

- Sử dụng kỹ năng skimming: đây là kỹ năng đọc lướt để hiểu nội dung toàn cảnh, được áp dụng cho dạng câu hỏi chung như "nội dung của bài là gì?". Các bước thực hiện kỹ năng skimming bao gồm:

Đọc chủ đề của bài và đoạn mở đầu để xác định nội dung chính của đoạn văn

Đọc câu chủ đề của từng đoạn. Các câu chủ đề sẽ thường nằm ở đầu mỗi đoạn. Tuy nhiên trong một số trường hợp đoạn văn được mở đầu bằng một câu dẫn hay câu hỏi, khi đó topic sentence (topic sentence) sẽ nằm ở cuối đoạn văn.

- Sử dụng kỹ năng scanning: đây là kỹ năng đọc nhanh đoạn văn với mục đích tìm kiếm dữ liệu, thông tin cụ thể cần thiết cho việc trả lời câu hỏi. Scanning bao gồm các bước:

Xác định thông tin mà mình tìm kiếm là gì

Xác định phần thông tin đó có trong đoạn nào thông qua phương pháp skimming. Sau đó, tiến hành "quét" đoạn văn để xác định chính xác thông tin cần tìm.

Đọc những câu có liên quan đến đoạn thông tin để tìm ra đáp án chính xác.