Với các câu hỏi về loại từ, xác định được chỗ trống cần từ loại gì sẽ giúp người thi nhanh chọn được đáp án mà không cần dịch nghĩa cả câu.

Part 5 (Incomplete sentence) của bài thi TOEIC được đánh giá là phần thi gỡ điểm cho thí sinh vì các câu hỏi dễ hơn so với các phần khác trong khi đó số lượng câu lại lớn (chiếm 30% tổng số câu phần nghe). Tuy nhiên, theo đánh giá của cô giáo Phương Trinh từ Anh Ngữ Ms Hoa thì việc phân bổ thời gian hợp lý để tránh ảnh hưởng tới việc hoàn thành Part 6,7 vẫn thách thức nhiều người thi.

Part 5 gồm 30 câu hỏi và 4 đáp án tương ứng mỗi câu. Các loại câu hỏi của Part 5 tập trung vào ba dạng chính:

- Câu hỏi ngữ pháp bao gồm câu hỏi về loại từ và câu hỏi chia động từ.

- Câu hỏi từ vựng.

- Câu hỏi hỗn hợp.

Cô Phương Trinh (Anh Ngữ Ms Hoa) chia sẻ về các dạng câu trong TOEIC Part 5 và chiến thuật làm bài.

Một số mẹo để làm Part 5 bài thi TOEIC

- Xác định loại từ của từ cần điền: đối với câu hỏi về loại từ, việc đầu tiên cần làm là xác định từ cần điền vào chỗ trống thuộc từ loại nào: danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ. Sau đó, chọn trong đáp án loại từ cần tìm. Cô Phương Trinh cũng cung cấp một số quy tắc giúp việc xác định từ loại nhanh hơn: Sau giới từ là danh từ (hoặc động từ V_ing sử dụng như danh từ); trước danh từ là tính từ; trước tính từ là trạng từ; giữa to_be và V_ing/Ved là trạng từ. Chúng ta cũng có thể xét hậu tố để xác định loại từ: -ment, -tion, -ity, -sion thường là danh từ, -ful, -less, -ous, -tive, -sive thường là tính từ và -ing hoặc -ed là tính từ hoặc thể của động từ.

- Chú ý đến thì của các đáp án: dạng câu chia động từ trong loại câu hỏi ngữ pháp yêu cầu người thi xác định được động từ cần điền được chia ở thì nào. Cách dễ dàng nhất để xác định đúng thì là dựa vào các dấu hiệu sẵn có trong đề. Một số dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh gồm:

Thì hiện tại đơn: trong câu xuất hiện các trạng từ như everyday, sometimes, always, often, usually, seldom, never...

Thì hiện tại tiếp diễn: Trong câu có các trạng từ như now, at the moment, right now, at present... hoặc các từ cảm thán như Look! hay Listen!...

Thì hiện tại hoàn thành: Trong câu có các trạng từ just, yet, never, ever, already, so far... Ngoài ra cần chú ý đến cấu trúc since+ thời điểm và for + khoảng thời gian

Thì quá khứ đơn: Trong câu có nói về một thời điểm trong quá khứ nhưyesterday, last week, two months ago...

Thì tương lai đơn: Trong câu có nói về một thời điểm trong tương lai như tomorrow, next Monday, in three weeks, soon...

- Quản lý thời gian hợp lý: với phần này, thí sinh không nên dành ra quá 30 giây cho một câu hỏi để có đủ thời gian cho Part 6 và 7. Nếu gặp câu hỏi khó bạn cũng đừng nên do dự và dừng lại suy nghĩ quá lâu. Hãy nhanh chóng chọn đáp án bạn cho là đúng và chuyển sang câu kế tiếp. Vào cuối giờ nếu còn thời gian bạn có thể quay lại suy nghĩ kỹ hơn về các lựa chọn chưa chắc chắn.