Ban lãnh đạo IMAP phát động cuộc thi "Sáng kiến trải nghiệm khách hàng" để CBNV và từng phòng ban, cơ sở phát huy ý tưởng sáng tạo, tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công việc.

Cuộc chiến gia tăng trải nghiệm khách hàng đang diễn ra gay gắt giữa các thương hiệu và ngày càng tác động lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp. Trải nghiệm khách hàng tốt kéo theo lượng khách hàng trung thành cao và sự gia tăng khách hàng mới không ngừng và nâng cao trải nghiệm khách hàng sẽ nắm được chìa khóa thành công.

Nhân dịp kết thúc năm 2020, mở ra năm mới với nhiều hi vọng và cơ hội mới, Ban lãnh đạo IMAP phát động cuộc thi "Sáng kiến trải nghiệm khách hàng" để CBNV và từng phòng ban, cơ sở phát huy ý tưởng sáng tạo, tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công việc. Cuộc thi nhằm tìm ra các ý tưởng, sáng kiến trong hoạt động kinh doanh, công việc hàng ngày… để nâng cao trải nghiệm khách hàng trong năm 2021.

Cụ thể nội dung chương trình như sau:

Thời gian gửi bài dự thi:

 • Đà Nẵng: Từ 30/12/2020 đến 12/1/2021
 • Miền Bắc, miền Nam: Từ 30/12/2020 đến 18/1/2021

Thời gian công bố và trao giải: Gala “Year End Party” của từng vùng miền

NỘI DUNG CUỘC THI

Hình thức tham gia

 • Mỗi bộ phận/phòng ban/mỗi cơ sở (khối tư vấn) gửi 01 bài viết miêu tả ý tưởng của phòng/ban/cơ sở theo mẫu đính kèm và 01 Slide trình bày ý tưởng bao gồm nội dung, hình ảnh hoặc video).
 • Gửi bài thi qua email vào hòm thư của ban tổ chức: admin@imap.edu.vn

Tiêu đề thư: TNKH - vùng miền - Phòng ban/Bộ phận/Cơ sở

VD: TNKH - miền Nam - 94 Cộng Hòa

 • Hội đồng giám khảo chấm tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng để chọn ra bài thi đạt giải
 • Bài dự thi sẽ được công khai trên fanpage IMAP Việt Nam vào năm 2021

Nội dung bài dự thi

Bài dự thi trình bày ý tưởng, hoạt động giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng tại hệ thống IMAP (ý tưởng không nhất thiết phải ở khâu/công việc bạn phụ trách mà có thể áp dụng cho bất kỳ khâu/công việc nào)

Yêu cầu:

 • Bài dự thi: dưới hình thức bài viết miêu tả ý tưởng của phòng/ban/cơ sở, được trình bày theo mẫu của BTC .
 • Slide trình bày ý tưởng của bài viết, hình ảnh hoặc video trên
 • Ý tưởng cần dựa trên trải nghiệm, vấn đề thực tế kèm câu chuyện và lý do đưa ra sáng kiến
 • Khuyến khích ý tưởng đã được áp dụng và có kết quả kèm theo.
 • Các bài dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và công ty.
 • Đối với các bài dự thi cần có kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính kèm theo.

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá các dự án tham dự như sau: (Tổng điểm đánh giá 100 điểm)

 • Tính phát triển (10 điểm)
 • Đối tượng tác động và kết quả mong đợi (20 điểm)
 • Tính sáng tạo (20 điểm)
 • Tính khả thi (20 điểm)
 • Tính bền vững và khả năng nhân rộng (15 điểm)
 • Hiệu quả chi phí (10 điểm)
 • Năng lực của đơn vị triển khai (5 điểm)

Tính phát triển

•           Các bài dự thi xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trong trải nghiệm khách hàng, chỉ ra được giải pháp thông minh giúp giải quyết được vấn đề tồn tại, hướng tới kết quả rõ ràng, đóng góp vào lợi ích của khách hàng và công ty.

•           Các bài dự thi thể hiện được mong muốn, cam kết sẽ triển khai trong thực tế.

•           Kế hoạch thực hiện phải rõ ràng, cụ thể.

Đối tượng tác động và kết quả mong đợi

Chỉ ra được những lợi ích cụ thể và có thể đo đếm được của bài dự thi. Số lượng đối tượng hưởng lợi (khách hàng, nhân sự, công ty,….) của bài dự thi, ước tính số người được hưởng lợi (trực tiếp, gián tiếp); bài dự thi tạo nên những tác động và thay đổi như thế nào (trải nghiệm, nhận thức, thái độ, hành vi…của khách hàng), tính logic và sáng tạo trong giải pháp mà dự án đưa ra.

Tính sáng tạo

Ngay từ tên gọi của chương trình, tính sáng tạo đã được nhấn mạnh là một trong những đặc điểm chính của Chương trình Sáng kiến trải nghiệm khách hàng. Các bài dự thi phải thể hiện được sự “khác biệt” của mình về ý tưởng, cách tiếp cận, phương thức thực hiện, …các bài dự thi phải sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, mang lại những giá trị mới, hiệu quả, thiết thực cho trải nghiệm khách hàng.

Tính khả thi

Tính khả thi là triển vọng đạt được mục tiêu của bài dự thi. Các kế hoạch hành động, hoạt động của dự án rõ ràng, có thể triển khai, phù hợp với các nguồn lực, các khoản chi phí được sử dụng hiệu quả và hướng đến đối tượng hưởng lợi.

Dự báo được những khó khăn có thể xảy ra và khả năng vượt qua các khó khăn đó như thế nào trong quá trình triển khai thực tiễn tại điểm trường. Có các phương án giả định nằm ngoài kế hoạch của dự án để đảm bảo cho sự thành công của dự án.

Tính bền vững và khả năng nhân rộng

Khả năng phát huy lợi ích bằng chính các nguồn lực tạo ra từ dự án (nhân lực, vật chất, tài chính…). Dự án sẽ có tác động trong việc xây dựng và tăng cường trải nghiệm khách hàng và các điểm trường tại khu vực triển khai như thế nào, hoạt động đó có bền vững hay không. Lợi ích mà dự án mang lại có thể tồn tại lâu dài sau khi dự án đó kết thúc không?

Các dự án thể hiện được rõ khả năng nhân rộng cũng như kế hoạch nhân rộng sau khi kết thúc. Việc nhân rộng có thể bao gồm:

 • Khả năng đơn vị và cá nhân tự ứng dụng dự án sang các nhóm đối tượng hay địa phương khác;
 • Khả năng đơn vị và cá nhân chia sẻ thông tin về kết quả dự án để các nơi khác học tập, áp dụng.

Hiệu quả chi phí

Ngân sách thực hiện dự án phù hợp với nguồn lực của tổ chức và các khoản tài trợ trực tiếp. 

Năng lực đơn vị triển khai

Các cá nhân, tổ chức, đơn vị chứng minh được khả năng thực hiện và hoàn thành các hoạt động được đề xuất, có kinh nghiệm làm việc với đối tượng của dự án, có năng lực và kiến thức chuyên môn, có tổ chức nhân sự thực hiện dự án rõ ràng, hợp lý, có năng lực quản lý tài chính phù hợp.

Hội đồng giám khảo & Hình thức chấm điểm

Hội đồng giám khảo: Ban lãnh đạo + Leader các vùng miền

Hình thức chấm điểm: Hội đồng giám khảo chấm tính khả thi và hiệu quả dự tính của ý tưởng trên thang điểm 10 để chọn ra các bài thi có số điểm cao nhất tại mỗi vùng miền

Giải thưởng

Đà Nẵng: 1 giải nhất: 3.000.000 đồng + giấy chứng nhận, từ BTC

Miền Nam:

 • 01 giải nhất: 3.000.000 đồng + giấy chứng nhận, từ BTC
 • 01 giải nhì: 2.000.000 đồng + giấy chứng nhận, từ BTC
 • 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng + giấy chứng nhận, từ BTC

Miền Bắc:

 • 01 giải nhất: 3.000.000 đồng + giấy chứng nhận, từ BTC
 • 01 giải nhì: 2.000.000 đồng + giấy chứng nhận, từ BTC
 • 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng + giấy chứng nhận, từ BTC

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG : 19.000.000 ĐỒNG

Hi vọng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn bộ CBNV công ty