Tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý đào tạo của Công ty IMAP

01 năm trước

Tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý đào tạo của Công ty IMAP

Công ty IMAP Việt Nam có sứ mệnh giúp 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh, hội nhập thế giới. Từ trước đến nay IMAP Việt Nam đã đào tạo trực tiếp cho hơn 800.000 học viên chinh phục TOEIC, IELTS và giao tiếp tốt tiếng Anh, ngoài ra chưa kể đến hàng triệu học viên tự học thành công nhờ kênh online miễn phí từ trung tâm.

Videos

Giới thiệu IMAP Việt Nam | Hành trình giúp 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh

IMAP Việt Nam - Đơn vị Đào tạo tiếng anh hàng đầu Việt Nam