Trong tháng qua, chúng ta không thể không nhìn thấy sự nỗ lực phi thường và cống hiến không ngừng của các giáo viên tài năng tại IMAP. Họ đã không chỉ là những người hướng dẫn mà còn là những người đồng hành, đưa ra những sáng kiến độc đáo để giúp học viên tiến bộ trên con đường tự tin nói tiếng Anh.

Các giáo viên của chúng ta không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những đại sứ tích cực thực hiện sứ mệnh của chúng ta. Họ đang đóng góp một phần quan trọng vào mục tiêu lớn lao này, tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày của học viên.

Cảm ơn bạn đã làm cho mỗi bước tiến của chúng ta trở nên có ý nghĩa và gần hơn với mục tiêu lớn! Cùng nhau, chúng ta đang làm cho sứ mệnh "Giúp 10 triệu người Việt tự tin nói Tiếng Anh" trở thành hiện thực.