IMAP luôn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các nhân sự trong quá trình làm việc tại công ty, đặc biệt là đội ngũ đào tạo. Các giáo viên IMAP chính là nhân lực quan trọng trong việc phát triển chất lượng học tập và truyền tải cảm hứng tiếng Anh tới học viên.

BTC chương trình "WONNDER TEACHER - Chiến binh truyền cảm hứng" xin chúc mừng những thầy cô đã đạt danh hiệu giáo viên của năm 2021.

Wonderful (Tuyệt vời)

O pen minded (Sẵn sàng tiếp thu cái mới)

N ice (Tốt bụng)

D ifferent (Khác biệt)

E nergetic (Năng lượng)

R eliable (Đáng tin cậy)

Người giáo viên IMAP hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể trở thành sứ giả truyền cảm hứng tuyệt vời, mạnh mẽ như người chiến binh, góp phần loa tỏa giá trị đào tạo tới học viên. Wonder Teacher cũng là kim chỉ nam mà các thầy cô IMAP đã và đang hướng tới, chiến đấu, đổi mới liên tục để cải cách giáo dục.

 

KHU VỰC ĐÀ NẴNG

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG

Ms. Nguyễn Thị Quỳnh Như - Giáo viên mảng TOEIC

GIÁO VIÊN CỐNG HIẾN

Ms. Nguyễn Lê Vy - Giáo viên mảng IELTS

 

 

 KHU VỰC TP.HCM

GIÁO VIÊN TẬN TÂM 

Ms. TRẦN CHÍ DIỆP HUY - Giáo viên mảng TOEIC

GIÁO VIÊN TẬN TÂM 

Ms. Nguyễn Lê Hồng Đến - Giáo viên mảng Giao Tiếp

GIÁO VIÊN TẬN TÂM 

Mr. Võ Hoàng Thiên Ân  - Giáo viên mảng IELTS

GIÁO VIÊN CỐNG HIẾN

Mr. Jim Nguyễn - Giáo viên mảng IELTS

GIÁO VIÊN CỐNG HIẾN

Mr. Võ Lê Gia Khánh - Giáo viên mảng IELTS/GT/TOEIC

GIÁO VIÊN CỐNG HIẾN

Mr. Cung Đức Huy - Giáo viên mảng IELTS

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG

Ms. Trần Thị Nam Phương - Giáo viên mảng TOEIC

GIÁO VIÊN SÁNG TẠO

Mr. Nguyễn Đình Thanh Trúc - Giáo viên mảng TOEIC

 

Xin chúc mừng các thầy cô đã xuất sắc thể hiện bản thân suốt quá trình giảng dạy và làm việc trong năm 2021, những Chiến binh truyền cảm hứng tiêu biểu của đội ngũ đào tạo. IMAP hi vọng rằng ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê sẽ luôn cháy trong bản thân các bạn, là người truyền cảm hứng và sự yêu thích tiếng Anh tới cho nhiều thế hệ học viên hơn nữa.