Cách diễn đạt hy vọng và thể hiện mong muốn trong tiếng Anh

1 ngày trước

Cách diễn đạt hy vọng và thể hiện mong muốn trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, “hope” có thể biến đổi để diễn đạt những mong muốn và hy vọng theo nhiều cách.

Videos

Giới thiệu IMAP Việt Nam | Hành trình giúp 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh

IMAP Việt Nam - Đơn vị Đào tạo tiếng anh hàng đầu Việt Nam